Worldwide shipping
Get certified
Vacuslim48 logo

Opći uvjeti korištenja i prodaje

Posljednje ažuriranje: 14/04/2020.

Odea International Srl i/ili njene podružnice ("Odea International Srl" ili "mi") pružaju vam funkcionalnost web lokacije i druge proizvode i usluge kada posjetite ili kupujete na vacuslim48.com ("Web lokacija"), koristite uređaje, proizvode ili usluge (kolektivno, "Odea usluge"). Pozivamo vas da pročitate našu politiku privatnosti i našu politiku kolačića da biste razumjeli kako prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke putem Odea usluga. Odea International Srl pruža Odea usluge pod sljedećim uvjetima i odredbama ("Opći uvjeti korištenja i prodaje"). "Vacuslim48.com" je komercijalno ime tvrtke Odea International Srl.

I) OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Molimo pažljivo pročitajte ove opće uvjete korištenja ("Opći uvjeti korištenja") prije uporabe Odea usluga. Korištenjem Odea usluga u potpunosti prihvaćate ove Opće uvjete korištenja. Ako koristite Odea uslugu (na primjer: Vaš profil), također će se primjenjivati uvjeti, smjernice i opći uvjeti koji se primjenjuju na određenu Odea uslugu ("Uvjeti pružanja usluge"). U slučaju sukoba između ovih Općih uvjeta korištenja i Uvjeta pružanja usluge prevladat će Uvjeti usluge.

Ovi uvjeti korištenja predstavljaju pravno obvezujući ugovor između vas, osobno ili u ime entiteta ("vi") i Odea International Srl ("mi" ili "naš"), koji se odnosi na vaš pristup i uporabu web lokacije www.vacuslim48.com kao i bilo koji drugi multimedijski modul, multimedijski kanal, mobilnu web stranicu ili srodnu mobilnu aplikaciju, povezanu ili na drugi način povezanu (zajednički, "Web lokacija").

Pristup i uporaba web lokacije podložni su prihvaćanju i poštivanju ovih Uvjeta. Ovi uvjeti primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i ostale koji pristupaju ili koriste web lokacija.

Pristupanjem ili korištenjem naše web lokacije, prihvaćate da se obvezujete ovim Uvjetima. Ako se ne slaže s bilo kojim aspektom ovih Uvjeta, nećete moći pristupiti web lokaciji.

Korisnik se slaže da je pristupom web lokaciji pročitao, razumio i prihvatio da se ovim Uvjetima korištenja obvezuje. Ako ne prihvaćate sve u vezi s ovim Uvjetima korištenja, uporaba web lokacije je izričito zabranjena i morate odmah prestati sa korištenjem.

Dodatni uvjeti ili sadržaj ili dokumenti koji se mogu povremeno objavljivati na web lokaciji ovdje su izričito uključeni referencom. Pridržavamo si pravo, prema vlastitom nahođenju, da u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga unesemo promjene ili modifikacije ovih Uvjeta korištenja.

Obavijestit ćemo vas o svim promjenama ažuriranjem datuma "Posljednje ažuriranje" ovih Uvjeta korištenja i vi se odričete svakog prava na primanje posebne obavijesti o svakoj od tih promjena.

Odgovornost je korisnika da povremeno provjerava ove Uvjete korištenja kako bi bio informiran o ažuriranjima. Bit ćete podložni i smatrat ćete se svjesnim i prihvatiti bilo kakve promjene napravljene u revidiranim Uvjetima korištenja, nastavljajući pristup i korištenje web lokacije nakon datuma objave ovih revidiranih Uvjeta korištenja.

Informacije koje se pružaju na web lokaciji nisu namijenjene distribuciji ili korištenju od strane bilo koje osobe ili subjekta u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili uporaba bila u suprotnosti sa zakonom ili propisima ili koji bi nas podvrgli bilo kakvim zahtjevima za registraciju unutar te jurisdikcije ili države.

Slijedom toga, ljudi koji odluče pristupiti web lokaciji s drugih lokacija to čine na vlastitu inicijativu i isključivo su odgovorni za poštivanje lokalnih zakona, ako i u mjeri u kojoj se primjenjuju lokalni zakoni.

Web lokacija je namijenjena korisnicima koji imaju najmanje 18 godina. Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti ili registrirati se na web lokaciji.

1. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Posjeta web lokaciji, slanje e-maila i ispunjavanje mrežnih obrazaca čine elektroničku komunikaciju. Korisnik pristaje na primanje elektroničkih komunikacija i prihvaća da svi ugovori, komunikacije, objave i druge komunikacije koje pružamo elektroničkim putem, putem e-maila i na web lokaciji, ispunjavaju sve zakonske obveze potrebne za takvu komunikaciju. KORISNIK PRIHVAĆA KORIŠTENJE ELEKTRONIČKIH POTPISA, UGOVORA, NARUČIVANJA I DRUGIH BILJEŠKI, DIGITALNOM KOMUNIKACIJOM OBAVIJESTI, POLITIKA I ZAPISA TRANSAKCIJA, POČINJENIH ILI DOSTAVLJENIH OD SADA ILI KROZ WEB LOKACIJU. Uzimajući u obzir svrhe ovog ugovora, prihvaćate da svi ugovori, obavijesti, informacijske obavijesti i ostale komunikacije koje vam pružamo u elektroničkom obliku ispunjavaju zahtjev pismenog obrasca, ako to zahtijeva zakon (isključujući posebne zakonske odredbe imperativne prirode).

2. SAVJETI I PRILAGODBE

U sklopu Odea usluga predložit ćemo vam značajke, proizvode i usluge, uključujući oglase treće strane koji bi vas mogli zanimati, a također ćemo identificirati vaše postavke i prilagoditi vaše iskustvo..

3. AUTORSKA PRAVA I PODATCI O PRAVIMA BANKE

Sav sadržaj prisutan ili dostupan putem Odea usluga u obliku tekstova, grafike, logotipa, gumba ikona, slika, audio datoteka, digitalnih preuzimanja, zbirki podataka i softvera u vlasništvu je Odea International Srl ili njenih dobavljača sadržaja i zaštićen je od strane zakona države Italije i međunarodnih zakona o autorskim pravima i pravima baze podataka. Popis svih postojećih ili dostupnih sadržaja putem Odea usluga ekskluzivno je vlasništvo Odea International Srl i zaštićen je zakonima države Italije i međunarodnih zakona o autorskim pravima i pravima baze podataka.

Nije dopušteno izvlačenje i/ili sistematično korištenje dijelova Odea usluga bez izričitog pismenog pristanka Odea International Srl. Konkretno, nije dopušteno korištenje podataka za rudarenje podataka, robote ili slične uređaje za prikupljanje ili ekstrakciju (jednom ili više puta) za ponovnu uporaba bilo kojeg značajnog dijela bilo koje Odea usluge, bez našeg izričitog pismenog pristanka. Nećete moći ni stvoriti i/ili objaviti vlastitu bazu podataka koja reproducira značajne dijelove (npr. cijene i popise proizvoda) Odea usluga bez izričitog pismenog pristanka Odea International Srl.

4. ZAŠTITNI ZNAK

Ako nije drugačije navedeno, web lokacija je naše vlasništvo i kompletan izvorni kod, baze podataka, značajke, softver, dizajn web lokacije, audio, video, tekst, fotografije i grafike na web lokaciji (u cjelini, "Sadržaj") i zaštitni znakovi, uslužne oznake i logotipi sadržani u njima ("Zaštitni znakovi") u našem su vlasništvu ili ih kontroliramo ili su nam dozvoljeni licencom i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima, raznim drugim pravima intelektualnog vlasništva i Zakonom o nelojalnoj konkurenciji Talijanske Republike, stranih jurisdikcija i međunarodne konvencije.

Sadržaj i zaštitni znakovi pružaju se na web lokaciji "ONAKVI KAKVI JESU" samo u informativne i osobne svrhe. Osim što je izričito navedeno u ovim Općim uvjetima korištenja, nijedan se dio web lokacije i nikakav sadržaj ili zaštitni znak ne mogu kopirati, reproducirati, gomilati, ponovno objavljivati, učitavati, javno prikazati, kodirati, prevesti, prenijeti, distribuirati, prodati, dodijeliti u licencirani ili na drugi način koristiti u bilo koju komercijalnu svrhu, bez našeg izričitog prethodnog pismenog odobrenja.

5. LICENCA ZA PRISTUP ODEA USLUGAMA

Pod uvjetom da poštujete ove Opće uvjete korištenja, Uvjete pružanja usluge i da platite bilo koje primjenjive naknade, dobit ćete ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu i ne-podlicencijsku licencu za pristup Odea uslugama i vaša uporaba bude isključivo za vlastite potrebe, a ne komercijalne. Ova licenca ne uključuje pravo preprodaje ili komercijalne uporabe svake Odea usluge ili njenog sadržaja, niti pravo prikupljanja i uporabe popisa, opisa ili cijena proizvoda, korištenje derivata Odea usluga ili njihovih sadržaja, izvršavanje bilo koje vrste za preuzimanje ili kopiranje podataka o računu za dobrobit drugog prodavatelja ili korištenje podataka za izvlačenje podataka, robota ili sličnih uređaja za prikupljanje i vađenje podataka. Sva prava koja nisu izričito odobrena ovim Općim uvjetima korištenja ili Uvjetima pružanja usluge ostaju na Odea International Srl ili njenim davateljima licenci, dobavljačima, izdavačima, vlasnicima ili drugim pružateljima usluga.

Nije moguće reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati, posjećivati ili na bilo koji drugi način koristiti Odea usluge za bilo kakvu komercijalnu uporabu u cijelosti ili djelomično bez našeg izričitog pismenog pristanka. Nije moguće uobličiti ili koristiti tehnike oblikovanja kako bi se pogrešno prisvojili bilo koji zaštitni znak, logotip ili druge vlasničke informacije (uključujući slike, tekst, postavke stranice ili format) Odea International Srl bez izričitog pismenog pristanka. Nije moguće koristiti bilo koju meta oznaku ili bilo koji drugi "skriveni tekst" koristeći ime ili zaštitne znakove Odea International Srl bez izričitog pismenog pristanka. Ne smijete zloupotrijebiti Odea usluge. Odea usluge možete koristiti samo u granicama utvrđenim zakonom. Kršenje ovih Općih uvjeta korištenja ili Uvjeta pružanja usluga rezultirat će opozivom autorizacije ili licence izdane od strane web lokacije.

6. OSOBNI RAČUN KORISNIKA

Možda će biti potrebno registrirati se na web lokaciji za korištenje određenih usluga (ili za kupnju određenih proizvoda) i za pristup vašem računu, kao i za pridruživanje valjanog načina plaćanja.

Kada koristite Odea usluge, od vas se mora čuvati povjerljiv račun i lozinka te kontrolirati pristup vašem računalu i uređajima i slažete se da, u granicama dopuštenim važećim zakonskim odredbama, odgovarate za sve aktivnosti koje provest će se sa svojim računom i lozinkom. Obvezujete se da ćete poduzeti sve potrebne mjere opreza kako biste osigurali da vaša lozinka ostane sigurna i povjerljiva i obvezujete se da će nas odmah obavijestiti ako imate razloga vjerovati da je bilo koja treća strana svjesna vaše lozinke ili ako je vaša lozinka, ili pretpostavljamo da će uskoro biti, korištena na neovlašteni način. Obvezni ste osigurati da su podatci koje nam dajete točni i potpuni te da nas odmah obavijestite o svim promjenama podataka koje ste nam pružili. Vašim podatcima moći ćete pristupiti iz odjeljka Moj račun na web lokaciji.

Ne smijete koristiti Odea usluge: (i) na način koji može uzrokovati ili biti u mogućnosti uzrokovati prekide, oštećenja ili neispravnosti usluga Odea i njezinih funkcija, ili (ii) u lažne svrhe, ili u svakom slučaju počiniti ilegalne aktivnosti, ili (iii ) izazvati uznemiravanje, predrasude ili strahovanja.

Pridržavamo pravo spriječiti pristup web lokaciji i/ili Odea uslugama, obustaviti ili zatvoriti račun, ukloniti ili izmijeniti sadržaj web lokacije po našem nahođenju, u slučaju kršenja važećih zakonskih odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ili primjenjivih smjernica ili pravila.

Ako je vaš račun zatvoren ili obustavljen (iz bilo kojeg razloga), zabranjeno vam je registriranje i stvaranje novog računa s vašim imenom, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom treće strane, čak i ako možete djelovati u ime treće strane.

Osim zatvaranja ili obustave vašeg računa, zadržavamo pravo poduzeti odgovarajuće pravne radnje, uključujući, bez ograničenja, potragu za građanskim, kaznenim i sudskim pravnim lijekovima.

7. PREGLEDI, KOMENTARI, UPOZORENJA I DRUGI SADRŽAJI

Dopušteno je objavljivanje recenzija, komentara i drugog sadržaja pod uvjetom da sam sadržaj nije protuzakonit (tj. opsceni, nasilnički, zastrašujući, klevetnički, da ne krši privatnost ili prava intelektualnog vlasništva ili nije na bilo koji drugi način uvredljiv za nas i/ili treće strane ili osuđujući i ne sadrži viruse, političku propagandu, komercijalne pozive, lančana pisma, masovnu e-poštu ili bilo koji drugi oblik spama). Nećete moći koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da ste neka druga osoba ili subjekt ili na neki drugi način lagati o podrijetlu dopisnice ili drugog sadržaja. Pridržavamo pravo uklanjanja ili izmjene ovog sadržaja.

Ako odlučite objaviti recenzije, komentare, pitanja ili odgovore kupaca ili poslati vaš drugi sadržaj stvoren za gledanje na web lokaciji (koji uključuju slike, video ili audio sadržaje, u daljnjem tekstu zajednički definirani kao "sadržaj"), dodijelite Odea International Srl (a) neisključivu i besplatnu licencu za uporabu, reprodukciju, objavljivanje, stavljanje na raspolaganje, prevođenje i izmjene takvog sadržaja u bilo kojem dijelu svijeta (uključujući pravo na pod-licencu trećim stranama) i (b) pravo na korištenje imena koje koristite u vezi s takvim sadržajem. Vaša moralna prava su zadržana.

Moći ćete izbrisati svoj sadržaj iz javnog pregleda ili, tamo gdje je ta funkcija omogućena, promijeniti postavke tako da vaš sadržaj pregledavaju samo osobe kojima odobrite pristup.

Izjavljujete i jamčite da imate, osobno ili na bilo koji drugi način, vlasništvo ili u svakom slučaju dostupnost svih prava koja se odnose na sadržaj onoga što objavite; da, na dan objavljivanja sadržaja ili materijala: (i) da su sadržaj i materijal točni i relevantni; i (ii) uporaba sadržaja i materijala koje dajete nije u sukobu s bilo kojom od primjenjivih pravila i smjernica vacuslim48.com te da takva uporaba ne nanosi štetu trećim stranama. Prihvaćanjem ovih uvjeta uporabe, obvezujete se da ćete web lokacija i Odea International Srl zaštiti od pravnih radnji koje su poduzele treće strane protiv nas, a koje proizlaze iz ili u bilo kojem slučaju povezane sa sadržajem i materijalima koje dajete.

8. POLITIKA PRIVATNOSTI

Kupac se obvezuje da su svi podatci priopćeni putem web lokacije u trenutku narudžbe u skladu s ovim općim uvjetima prodaje i da su potpuni, točni i ažurirani. U suprotnom, zadržavamo pravo:

  • (i) kategorički otkazati narudžbu, kao i uplatu, ili
  • (ii) zatražiti od kupca da pošalje prateće dokumente koji dokazuju postojanje i ispravnost informacija i adresa koje se komuniciraju.

Specificiramo da ćemo prilikom naručivanja prikupljati osobne podatke kupca. Podatci prikupljeni za obradu i dostavu narudžbe i računa su obvezni. Te će se informacije tretirati u potpunom skladu s povjerljivošću i koristit će se za upravljanje odnosima s kupcima u skladu s Politikom privatnosti dostupnom na web lokaciji (Pogledati OVDJE). Nadalje, ako ste izričito pristali, vaši podatci mogu se koristiti za izravne marketinške aktivnosti prilagođene na temelju osobnih podataka koje posjedujemo i vaših želja. Te se informacije mogu integrirati s bilo kojim osobnim podatcima koji nam se pružaju ili dijele na bilo koji način komunikacije (na primjer, web lokacija, društveni mediji, za događaje, ...).

Ti se podatci mogu prenijeti našim ugovornim partnerima koji sudjeluju u izvršenju naloga (na primjer, posrednicima za plaćanje naloga poput bankarskih institucija).

U skladu s važećim zakonima i drugim propisima, imate pravo pristupa podatcima koji se odnose na vas kako biste dobili izmjenu, ispravku i otkazivanje. Ovo pravo možete ostvariti u bilo kojem trenutku tako da nas obavijestite, dodajući kopiju osobnog dokumenta na adresu: Agnadello, Via Artigianato, 4 (ili nam pišite na [email protected]).

Za više informacija o našoj obradi metoda osobnih podataka ili o kolačićima koje koristi naše web lokacija, molimo pogledajte Politiku privatnosti dostupnu OVDJE and OVDJE.

9. KRŠENJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Ako vjerujete da bilo koji materijal koji je dostupan na ili putem web lokacije krši bilo koja autorska prava koja posjedujete ili kontrolirate, molimo vas da nas odmah obavijestite koristeći dolje navedene kontakte ("Obavijest"). Kopija vaše obavijesti bit će poslana osobi koja je objavila ili arhivirala materijal na koji se odnosi u obavijesti.

10. DRUŠTVENE AKTIVNOSTI TREĆIH STRANA

Kao dio funkcionalnosti web lokacije, Korisnik može povezati svoj račun s internetskim računima koje posjeduje s pružateljima usluga treće strane (svaki od tih računa, "Račun treće strane") pružanjem vlastitih pristupnih podataka računima treće strane putem web lokacije ili dopuštajući nam pristup vašem računu treće strane, kako je to uređeno pod važećim uvjetima i odredbama koji reguliraju uporabu svakog računa treće strane.

Korisnik zastupa i opravdava pravo da nam otkrije podatke o pristupu računu treće strane i/ili da nam omogući pristup njegovom računu treće strane, a da korisnik ne krši odredbe i uvjete koji reguliraju uporabu primjenjivog računa treće strane i bez da nas obvezuje da platimo bilo kakve troškove ili da nas podliježu bilo kakvim ograničenjima korištenja koja nametne pružatelj usluga treće strane računa treće strane.

Odobravajući nam pristup bilo kojem računu treće strane, razumijete da (1) možemo pristupiti, učiniti dostupnim i pohraniti (ako je primjenjivo) bilo koji sadržaj koji ste pružili i pohranili na vaš račun treće strane ("Sadržaj društvene mreže") u kako bi bio dostupan na i putem web lokacije putem vašeg računa, uključujući (bez ograničenja) bilo koji popis prijatelja i (2) koje možemo poslati i dobiti s vašeg računa treće strane dodatne informacije u mjeri u kojoj primite obavijest kad povežete svoj račun s računom treće strane.

Ovisno o računima treće strane koje odaberete i na temelju postavki privatnosti koje ste postavili na tim računima treće strane, osobno prepoznatljivi podatci koje objavite na svojim računima trećih strana mogu biti dostupni na i putem računa na web lokaciji. Imajte na umu da ako račun treće strane ili pridružena usluga nisu dostupni ili treći pružatelj usluga prekine naš pristup tom računu treće strane, sadržaj društvenih mreža više neće biti dostupan na i putem web lokacije.

Imat ćete mogućnost bilo kada onemogućiti vezu između vašeg računa na web lokaciji i računa treće strane. MOLIMO VAS DA SE VAŠE ODNOSE S DOBAVLJAČIMA USLUGE TREĆE STRANE UDRUŽENE S RAČUNIMA TREĆE STRANE UGOVORUJU SAMO SPORAZUMIMA SA TAKVIM PRUŽATELJIMA USLUGA TREĆIH STRANA.

Pridržavamo pravo pregledati bilo koji sadržaj društvenih mreža iz bilo kojeg razloga, uključujući točnost, zakonitost ili ne kršenje pravila, smatrajući da nismo odgovorni za bilo koji sadržaj društvene mreže. Prihvaćate i suglasni ste da možemo pristupiti vašem adresaru e-pošte povezanom s računom treće strane i vašem popisu kontakata pohranjenih na vašem mobilnom uređaju ili tabletu s jedinom svrhom identifikacije i informiranja o tim kontaktima koji su se također registrirali za uporabu stranice.

Možete onemogućiti vezu između web lokacije i vašeg računa treće strane tako što ćete nas kontaktirati koristeći podatke u odjeljku "Kontakti" (vidi dolje) ili putem postavki vašeg računa (ako je primjenjivo). Pokušat ćemo izbrisati sve podatke pohranjene na našim serverima dobivene putem takvih računa trećih strana, osim korisničkog imena i slike profila koji su povezani s vašim računom.

Subjekti osim Odea international Srl upravljaju trgovinama, pružaju usluge ili prodaju linija proizvoda na ovoj web lokaciji. Pored toga, pružamo veze ka web-lokacijama pridruženih tvrtki i ostale komercijalne aktivnosti. Nismo odgovorni za nadgledanje ili procjenu ovih komercijalnih operatora ili ovih subjekata ili za sadržaj njihovih web lokacija, niti dajemo garancije na njihove prodajne prijedloge. Odea International Srl i Web lokacija ni na koji način ne mogu biti odgovorni za postupke, proizvode i sadržaj svih ovih tema ili bilo koje treće strane. Moći ćete nas obavijestiti kada je treća strana uključena u vaše transakcije, a mi možemo dijeliti podatke koji se odnose na transakcije s tim subjektima. Pozivamo vas da pažljivo konzultirate njihove politike privatnosti i ostale uvjete korištenja.

11. ULOGA ODEA INTERNATIONAL SRL

Odea International Srl omogućava trećim prodavateljima da svoje proizvode prodaju na vacuslim48.com. Stranice s detaljima svakog proizvoda označavaju da li proizvod prodaju treće strane. Kao dobavljač web lokacije za e-trgovinu, Odea International Srl olakšava transakcije koje se odvijaju na web lokaciji, ali nije dio ugovora o prodaji robe koju prodaju ovi prodavatelji treće strane. Odea International Srl stoga ostaje izvan ovog ugovora koji postoji samo između kupca i prodavatelja. Odea International Srl ne preuzima nikakvu odgovornost za kupoprodajni ugovor i njegovo ispravno izvršavanje i na bilo koji način ne djeluje kao zastupnik prodavatelja. Prodavatelj je isključivo odgovoran za prodaju proizvoda i za rješavanje sporova s kupcem.

Omogućujemo oglašavačima da prikazuju svoje oglase (u obliku, na primjer, bočnih traka ili reklame s natpisima) i druge informacije na određenim područjima web lokacije. Ako ste oglašivač, preuzet ćete punu odgovornost za svako oglašavanje koje objavite na web lokaciji i za sve usluge koje se pružaju na web lokaciji ili za proizvode koji se prodaju putem tih oglasa.

Nadalje, kao oglašivač, jamčite i izjavljujete da imate sva prava i ovlasti za postavljanje reklama na web lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva, prava oglašavanja i ugovorna prava.

12. NAŠA ODGOVORNOST

Dat ćemo sve od sebe kako bismo osigurali da pristup uslugama Odea bude bez prekida i da se prijenosi obavljaju bez grešaka. Međutim, zbog prirode interneta, ne može se zajamčiti neprekinuti pristup i odsutnost pogrešaka u prijenosu. Osim toga, vaš pristup web lokaciji također može biti povremeno obustavljen ili ograničen kako bi se omogućilo izvođenje popravaka, održavanja ili uvođenja novih aktivnosti ili usluga. Nastojit ćemo ograničiti učestalost i trajanje tih obustava i ograničenja.

Nećemo biti odgovorni za (i) gubitke koji nisu posljedica kršenja ovih općih uvjeta ili (ii) za gubitak poslovne mogućnosti (uključujući izgubljenu dobit, prihode, ugovore, pretpostavljenu štednju, podatke, goodwill ili nepotrebno nastale troškove) ili (iii) bilo koji drugi neizravni ili posljedični gubitak koji nisu bili razumno predvidivi, ni od vas ni od nas, kada ste počeli koristiti web lokaciju.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili neispunjavanje obveza pod ovim općim mogućnostima ako kašnjenje ili neispunjavanje proizlaze iz nepredviđenih okolnosti ili zbog više sile. Ova odredba ne utječe na vaša prava koja proizlaze iz zakona, a posebno na vaše pravo da kupite robu kupljenu u razumnom roku ili da joj se nadoknadite u slučaju ne isporuke zbog okolnosti koje proizlaze iz nepredvidivih okolnosti ili zbog više sile. Pravne odredbe koje su na snazi u nekim državama mogu zabraniti gore navedena ograničenja odgovornosti. U slučaju da su ove odredbe primjenjive, prethodno navedena ograničenja odgovornosti neće imati učinka i možda će vam se dodijeliti dodatna prava. Nijedna od ovdje sadržanih odredbi ne ograničava ili isključuje našu odgovornost u slučaju smrti ili osobne ozljede prouzrokovane našom nepažnjom ili uzrokovane namjernim nedoličnim ponašanjem ili grubom nepažnjom. Pridržavamo pravo, ali ne i obvezu, da:

(1) nadgledamo web lokaciju zbog kršenja ovih Uvjeta uporabe;

(2) poduzmemo odgovarajuće pravne radnje protiv svih koji, po vlastitom nahođenju, krše zakon ili ove Uvjete korištenja, uključujući, bez ograničenja, obavijesti takvog korisnika nadležnim tijelima;

(3) prema našem vlastitom nahođenju i bez ograničenja, odbijemo, ograničimo pristup, ograničimo dostupnost ili onemogućimo (koliko je to tehnološki izvedivo) bilo koji od vaših doprinosa ili njihov dio;

(4) prema našem vlastitom nahođenju i bez ograničenja, obavijesti ili odgovornosti, uklonimo sa web lokacije ili na drugi način onemogućimo sve datoteke i sadržaje prevelike veličine ili koji na bilo koji način opterećuju naše sustave;

(5) na drugi način upravljamo web lokacijama kako bismo zaštitili naša prava i svojstva i olakšali pravilno funkcioniranje same web lokacije.

13. PRIMJENJIVI ZAKON I MJESTO NADLEŽNOSTI

Ovi Opći uvjeti korištenja su regulirani i moraju se tumačiti u skladu sa zakonima Talijanske Republike (osim odredaba o sukobu zakona), a primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnim kupoprodajnim ugovorima izričito je isključena. Mjesto nadležnosti u Italiji slijedi pravila Zakona o zaštiti potrošača. Ako ste potrošač i imate prebivalište u Europskoj uniji, možda ćete imati koristi od dodatne zaštite predviđene obaveznim pravilima vaše države prebivališta. Vi prihvaćate, a mi prihvaćamo zauzvrat da podliježemo neisključnoj nadležnosti sudova Talijanske Republike. Kao potrošač možete na taj način djelovati pred sudovima Talijanske Republike ili države članice Europske unije u kojoj imate prebivalište ili ste rezident kako biste promovirali spor u vezi s ovim Općim uvjetima korištenja.

Europska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova, kojoj možete pristupiti putem ove veze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ako želite skrenuti pažnju na neko pitanje, obratite nam se putem e-maila na [email protected].

14. IZMJENE USLUGA ILI PROMJENE U UVJETIMA

Pridržavamo pravo izmjene Usluga, pravila, ovih Općih uvjeta korištenja i Uvjeta pružanja Odea usluga u bilo kojem trenutku da ponudimo nove proizvode ili usluge ili da poštujemo zakonske i regulatorne odredbe. Bit ćete podložni pravilima i uvjetima Općih uvjeta korištenja koji će povremeno biti na snazi kada koristite Odea usluge. Ako se bilo koja odredba ovih uvjeta ocijeni nevažećom, ništavnom ili iz bilo kojeg razloga neprimjenjivom, ovaj uvjet ni u kojem slučaju neće utjecati na valjanost i djelotvornost ostalih odredbi.

15. ODRICANJE

U slučaju da niste poštivali ove Opće uvjete korištenja, naš neuspjeh u ostvarivanju prava na radnju protiv vas ne predstavlja naše odricanje od postupka zbog povrede preuzetih obveza.

16. MALOLJETNICI

Ne prodajemo proizvode maloljetnicima. Ako ste mlađi od 18 godina, web lokaciju možete upotrebljavati samo ako uključite roditelja ili staratelja.

17. KONTAKTI

Ako želite podnijeti pritužbu koja se odnosi na web lokaciju ili želite dobiti dodatne informacije u vezi s njenom uporabom, kontaktirajte nas na:

Odea International S.r.l.
VIALE ABRUZZI 9 - 20131 Milano (MI)
+39 3311870319
[email protected]

II. OPĆI UVJETI PRODAJE

Ovi opći uvjeti prodaje reguliraju prodaju proizvoda i, ako je primjenjivo, usluge putem Web stranice kada Odea International Srl djeluje kao prodatelj ("Opći uvjeti prodaje"). Prodaja proizvoda od strane trećih dobavljača regulirat će se uvjetima i postupcima koji se povremeno primjenjuju. Ako koristite bilo koju Odea uslugu (na primjer: Vaš profil), također će biti podložni uvjetima, smjernicama i općim uvjetima koji se primjenjuju na određenu uslugu ("Uvjeti pružanja usluge"). U slučaju sukoba između ovih Općih uvjeta prodaje i Uvjeta pružanja usluge prevladavat će Uvjeti usluge.

Pozivamo vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prodaje prije kupnje. Kupnjom u potpunosti prihvaćate ove Opće uvjete prodaje.

1. NAŠ UGOVOR

Predstavljanje proizvoda i usluga na web lokaciji predstavlja poziv na ponudu.

Ako želite kupiti jedan ili više proizvoda, možete ih odabrati jedan po jedan i dodati ih u košaricu. Vidjet ćete stranicu sa sažetkom proizvoda koje ste odabrali, količinu svakog pojedinog artikla (također moguće uređivati iz košarice) i njihovu cijenu.

Na dnu iste stranice pronaći ćete gumb "Narudžba", na koji ćete morati kliknuti da biste naručili.

Vaša će se narudžba smatrati vašim ugovornim prijedlogom kupnje upućenom Odea International Srl za navedene proizvode, a svaki se razmatra pojedinačno. Nakon primitka vaše narudžbe, automatski ćemo vam poslati poruku za preuzimanje kontrole nad narudžbom ("Primanje narudžbe").Primanje narudžbe ne predstavlja prihvaćanje vašeg prijedloga za kupnju. Slanjem potvrde o narudžbi u stvari samo potvrđujemo da ste primili narudžbu i da je prošla proces provjere podataka i dostupnosti proizvoda koje ste tražili. Kupoprodajni ugovor s Odea International Srl bit će zaključen tek kad vam pošaljemo zasebnu e-poštu o prihvaćanju vašeg prijedloga za kupnju, koja će također sadržavati podatke koji se odnose na otpremu proizvoda i očekivani datum isporuke ("Potvrda isporuke"). U slučaju da se vaša narudžba obrađuje putem više pošiljaka, možda ćete dobiti zasebne potvrde o isporuci.

Slažete se primati račune elektroničkim putem. Sve narudžbe postavljene na web lokaciji moraju odgovarati normalnim potrebama potrošnje. Ovaj se zahtjev primjenjuje kako u odnosu na broj proizvoda kupljenih s jednom narudžbom, tako i u slučaju mnoštva narudžbi koje se odnose na isti proizvod, čak i ako svaka narudžba uključuje količinu proizvoda koja odgovara uobičajenim potrebama potrošnje.

Trudimo se predstaviti aspekte, karakteristike, specifikacije i detalje proizvoda dostupnih na web lokaciji što je točnije moguće. Međutim, ne jamčimo da su aspekti, karakteristike, specifikacije i detalji proizvoda točni, cjeloviti, pouzdani, trenutni ili bez grešaka, a vaš elektronički prikaz možda neće točno odražavati stvarne aspekte i detalje proizvoda.

Sve cijene su izražene u eurima i uključuju PDV koji je primjenjiv u skladu sa zakonom.

Prihvaćamo sljedeće oblike plaćanja: debitne kartice, prepaid kartice, debitne kartice s izravnim zaduženjem. Ako postoji problem s naplatom odabranog načina plaćanja, možemo vam naplatiti bilo kojim drugim važećim načinom plaćanja koji je povezan s vašim računom.

Podatci o cijenama proizvoda koje prodajemo navedeni su na web lokaciji, kao i na stranici prezentacije svakog proizvoda. Osim podataka na ovoj stranici ili negdje drugdje na web lokaciji, nismo u mogućnosti dati preciznije naznake o dostupnosti proizvoda i ne možemo jamčiti da su artikli dostupni na zalihama. Pridržavamo pravo zaustaviti proizvodnju bilo kojeg proizvoda u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Cijene svih proizvoda podložne su promjenama.

Molimo uzmite u obzir da su procijenjena vremena slanja i dostave proizvoda isključivo indikativna i na njih se nije moguće potpuno pouzdati. Nakon što primimo vašu narudžbu, obavijestit ćemo vas e-poštom ako neki od proizvoda koje ste naručili nisu dostupni.

Porez na promet bit će dodan u kupoprodajnu cijenu kako smatramo traženom od nas. Cijene možemo promijeniti u bilo kojem trenutku. Sva plaćanja bit će u eurima.

Slažete se da ćete platiti sve provizije po cijenama na snazi za vaše kupnje i svim primjenjivim troškovima dostave te nas ovlašćujete da naplaćujemo odabranog dobavljača platnog sustava za te iznose prilikom narudžbe.

Pridržavamo si pravo ispraviti sve pogreške u cijenama, čak i ako smo već zatražili ili primili plaćanje.

2. PRAVO POVLAČENJA, IZUZETCI i POLITIKA POVRAĆAJA

Ne dovodeći u pitanje izuzeće navedene u nastavku, imate pravo vratiti robu u slučaju da u potpunosti niste zadovoljni (iz bilo kojeg razloga) i dobiti punu naknadu. Naša pravila povraćaja objašnjena su u nastavku.

POVRAĆAJ

Svaki povraćaj je potrebno zapečatirati u roku od 30 dana od datuma kupnje. Proizvodi se moraju vratiti u istim uvjetima u kojima su isporučeni (netaknuti, nikad korišteni) sa svim izvornim naljepnicama na njima.

PROCES POVRAĆAJA

Ako želite vratiti artikl, morate napisati e-mail na adresu "[email protected]": poslati zahtjev i dobit ćete RMA kod (mehanički povraćaj artikla). Nakon primitka koda, artikl se mora pažljivo postaviti unutar originalnog pakiranja, uključujući dokaz o kupnji. Kada su ti uvjeti ispunjeni, pošaljite artikl na sljedeću adresu:

ODEA INTERNATIONAL SRL

Mail subjekt: Reso
RMA: (Ubacite kod koji ste dobili)
Via Artigianato, 4
CAP 26020 Agnadello (CR)
Italija

(NAPOMENA: troškovi dostave terete se kupcu. Toplo se preporučujemo da se za povraćaj pslonite na sustav sljedivosti).

POVRAĆAJ

Čim primimo vaš povraćaj, uvidjet ćemo njegove uvjete; nakon što je ova operacija završena, nastavit ćemo s obradom vaše naknade. Podsjećamo da će od tog dana proći najmanje 30 dana primanje stavke za obradu povraćaja i najmanje 1-2 ciklusa naplate prije nego što ih možete pogledati na svojoj kreditnoj kartici (ovisno o banci). Poslat ćemo vam e-mail kada je postupak povraćaja završen.

IZNIMKE

Dolje su navedeni proizvodi koji neće biti prihvaćeni kao povratna roba:

  • Otvoreni, rabljeni ili slomljeni artikli.
  • Artikli bez originalnog pakiranja.

U slučaju neispravnih ili oštećenih proizvoda, kontaktirajte nas na broj Korisničke službe (pogledajte dolje) kako biste ostvarili povraćaj ili zamjenu.

Korisnička služba: +39 3311870319

PITANJA

Za bilo kakva pitanja u vezi s pravilima povratka kontaktirajte nas na [email protected].

3. CARINA

Ako bi se roba naručena na web lokaciji trebala isporučiti izvan Italije, možda bi trebala biti podložna uvoznim carinama i porezima, plativim nakon što paket stigne na navedeno odredište. Svi dodatni troškovi carinjenja bit će na vaš trošak. Ne kontroliramo ove troškove i ne možemo predvidjeti njihov iznos. Carinske politike znatno se razlikuju od zemlje do zemlje i zato biste se za dodatne informacije trebali obratiti vašem lokalnom carinskom uredu. Također imajte na umu da, prilikom naručivanja preko web lokacije, smatrate se uvoznikom, pa se od vas traži da se pridržavate svih zakona i propisa zemlje u kojoj ćete primiti robu. Vaša privatnost za nas je važna i znamo da vam je veoma stalo do korištenja i dijeljenja podataka o narudžbi. Želimo da naši međunarodni kupci i kupci koji isporučuju proizvode u inozemstvo budu svjesni da prekogranične isporuke podliježu otvaranju i inspekciji proizvoda od strane carinskih vlasti.

4. GARANCIJE ZA PROIZVODE KOJE PRODAJE ODEA INTERNATIONAL SRL I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Režim garancije za proizvode koji se prodaju na web lokaciji razlikuje se prema tome je li kupac "potrošač" ili "profesionalac" u smislu Direktive 1999/44 / EZ o "određenim aspektima kupoprodajnih ugovora i jamstava koja se odnose na robu široke potrošnje. ”.

Ako kupujete kao "potrošač", imate koristi od zakonskog jamstva sukladnosti koje zakonski prodavatelj zahtijeva o svakoj prodanoj robi ("pravno jamstvo").

Pravno jamstvo - koje je Odea International Srl dužna slijediti kao prodavatelj - jamči dobro zbog nedostatka suglasnosti s prodajnim ugovorom.

Prema zakonu, u slučaju primjenjivosti pravnog jamstva, imat ćete pravo bez popravka ili zamjene vratiti sukladnost robe ili, ako to nije moguće, na smanjenje kupovne cijene ili do raskida ugovora. Odea International Srl je stoga odgovorna za nedostatke sukladnosti ako se one pojave u roku od dvije godine od datuma isporuke robe. I dalje ćete morati prijaviti nedostatak sukladnosti u roku od dva mjeseca od otkrića.

U slučaju da naiđete na nedostatak sukladnosti robe kupljene na web lokaciji tijekom važenja zakonskog jamstva, kontaktirajte nas na e-mail adresu [email protected].

Do mjere dopuštene zakonom, Odea International Srl odbacuje svu odgovornost u slučaju da isporučeni proizvod nije u skladu sa zakonodavstvom zemlje isporuke koja nije Italija. Odea International Srl neće biti odgovorna u slučaju kašnjenja u isporuci kupljene robe zbog nedovoljnih zaliha kod izdavača ili dobavljača.

Također nećemo biti odgovorni za nebitne razlike između kupljene robe i njihovih ilustrativnih slika i tekstualnih opisa objavljenih na našem web lokaciji.

Izuzimajući slučajeve namjernih nedoličnih radnji ili velike nepažnje, jedini smo odgovorni za izravnu i predvidivu štetu u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora. Stoga nećemo biti odgovorni za pretrpljene gubitke, gubitak zarade ili bilo kakvu drugu štetu koja nije neposredna i izravna posljedica našeg propusta ili koja nije bila predvidiva u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora. Odea International Srl ni na koji način nije odgovorna za ispunjavanje obveza trećih strana koje mogu ponuditi komercijalna jamstva u vezi s proizvodima koji se prodaju na web lokaciji.

Odea International Srl ovlašćuje treće prodavatelje da prikazuju i prodaju svoje proizvode putem web lokacije. Svaka stranica proizvoda prikazanih za prodaju na Stranici označava kada proizvod prodaju treće strane, a ne Odea International Srl. Kao dobavljač web lokacije elektroničke trgovine, Odea International Srl olakšava transakcije koje se odvijaju na web lokaciji, ali to nije dio ugovora o prodaji robe koju prodaju ovi treći prodavatelji. Odea International Srl stoga ostaje izvan transakcije koja se događa isključivo između kupca i prodavatelja. Odea International Srl ne preuzima nikakvu odgovornost za kupoprodajni ugovor i njegovo ispravno izvršavanje i ne zastupa prodavatelja ni na koji način.

Prodavatelj je isključivo odgovoran za prodaju proizvoda i mora se izravno baviti bilo kakvim pritužbama ili problemima vezanim ili povezanim s ugovorom između kupca i prodavatelja, uključujući preuzimanje zakonskih jamstvenih obveza.

5. PRIMJENJIVI ZAKON I MJESTO NADLEŽNOSTI

Ovi Opći uvjeti prodaje su regulirani i moraju se tumačiti u skladu sa zakonima Talijanske Republike (osim odredaba koje se odnose na sukob zakona), a primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnim ugovorima o prodaji i kupnji izričito je isključena. Također prihvaćate, a mi zauzvrat prihvaćamo da podliježemo neisključnoj nadležnosti sudova Talijanske Republike. Kao potrošač možete nastupati pred sudovima Talijanske Republike ili države članice Europske unije u kojoj imate prebivalište ili ste rezident kako biste promovirali spor u vezi s ovim Općim uvjetima prodaje. Mjesto nadležnosti u Italiji slijedi pravila Zakona o zaštiti potrošača. Ako ste potrošač i imate prebivalište u Europskoj uniji, možda ćete imati koristi od dodatne zaštite predviđene obaveznim pravilima vaše države prebivališta.

6. IZMJENE OPĆIH UVJETA PRODAJE

Pridržavamo pravo izmjene web lokacije, pravila i ovih Općih uvjeta prodaje u svako doba da nudimo nove proizvode ili usluge ili da se pridržavamo zakonskih ili regulatornih odredbi. Bit ćete podložni pravilima i uvjetima Općih uvjeta prodaje koji će povremeno biti na snazi kada naručujete od nas, osim ako se izmjenama ovih pravila i ovim uvjetima ne zahtijevaju primjenjivi zakoni ili nadležna tijela (u tom slučaju, primjenjivat će se i na narudžbe koje ste prethodno poslali.) Ako se bilo koja odredba ovih uvjeta ocijeni nevažećom, ništavnom ili iz bilo kojeg razloga neprimjenjivom, ovaj uvjet ni u kojem slučaju neće utjecati na valjanost i djelotvornost ostalih odredbi.

7. ODRICANJE

U slučaju da niste poštivali ove Opće uvjete prodaje, naš neuspjeh u ostvarivanju prava na radnju protiv vas ne predstavlja naše odricanje od postupka zbog povrede preuzetih obveza.

8. MALOLJETNICI

Ne prodajemo proizvode maloljetnicima. Ako ste mlađi od 18 godina, web lokaciju možete upotrebljavati samo ako uključite roditelja ili staratelja.

9. KONTAKTI

Ako želite podnijeti pritužbu koja se odnosi na web lokaciju ili želite dobiti dodatne informacije u vezi s njenom uporabom, kontaktirajte nas na:

Odea International S.r.l.
VIALE ABRUZZI 9 - 20131 Milano (MI)
+39 3311870319
[email protected]

CREDITCARD PURCHASE SECURITY STATEMENT

Confidentiality of your information is protected and secured by using SSL encryption. Pages for web payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL encryption is a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer. This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication between user and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa. Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private network (VPN) which is also protected from unauthorized access. Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider. Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

Back to top
Mastercard Maestro Visa Discover Verified by Visa Mastercard® SecureCode™ Nexi Netopia