Worldwide shipping
Get certified
Vacuslim48 logo

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE ȘI VÂNZARE

Data ultimei actualizări: 14/04/2020.

Odea International Srl și/sau afiliații săi („Odea International Srl” sau „noi”) vă pun la dispoziție utilizarea site-ului dar şi alte produse şi servicii atunci când accesaţi site-ul sau cumpăraţi produse de pe site-ul vacuslim48.com („Site-ul”) și atunci când utilizaţi dispozitive, produse sau servicii (denumite împreună „Serviciile Odea”). Vă recomandăm să citiţi politica de confidenţialitate şi politica privind modulele cookie pentru a înţelege modul în care colectăm şi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal prin intermediul Serviciilor Odea. Odea International Srl vă oferă Serviciile pe baza următorilor termeni şi condiţii („Condiţii Generale de Utilizare şi Vânzare”). „Vacuslim48.com” este denumirea comercială a Odea International Srl.

I) CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste condiţii generale de utilizare („Condiţii Generale de Utilizare”) înainte de a utiliza Serviciile Odea. Prin utilizarea Serviciilor Odea, sunteţi de acord cu aceste Condiţii Generale de Utilizare. Dacă utilizaţi un Serviciu Odea (de exemplu, Profilul dvs.), veţi fi de acord şi cu termenii, instrucţiunile şi condiţiile generale aplicabile acelui Serviciu Odea („Condiţii de Prestare a Serviciilor”). În cazul unei neconcordanţe între aceste Condiţii Generale de Utilizare şi Condiţiile de Prestare a Serviciilor, acestea din urmă vor prevala.

Aceste Condiţii de Utilizare reprezintă un acord angajant din punct de vedere legal între dvs., personal sau în numele unei entităţi („dumneavoastră”) şi Odea International Srl („noi”) în legătură cu accesarea şi utilizarea site-ului www.vacuslim48.com din partea dvs., precum şi a altor module multimedia, canale multimedia, site-uri pentru telefonul mobil sau aplicaţii pentru telefonul mobil care au legătură cu Site-ul (denumite împreună „Site-ul”).

Accesarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptul şi respectarea acestor Condiţii. Aceste Condiţii se vor aplica tuturor vizitatorilor, utilizatorilor şi altor persoane care accesează sau utilizează site-ul.

Prin accesarea sau utilizarea site-ului nostru, sunteţi de acord să respectaţi aceste Condiţii. Dacă nu veţi fi de acord cu orice prevedere din aceste Condiţii, nu veţi putea accesa site-ul.

Utilizatorul este de acord că prin accesarea Site-ului, utilizatorul a citit, a înţeles şi este de acord să respecte aceste Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu toate Condiţiile de Utilizare, utilizarea Site-ului va fi interzisă în mod expres şi veţi înceta imediat să utilizaţi Site-ul.

Alţi termeni şi condiţii sau documente care pot fi publicate periodic pe Site sunt incluse în mod expres în aceste Condiţii prin trimitere la acei termeni şi condiţii sau documente. Ne rezervăm dreptul, la alegerea noastră exclusivă, de a aduce schimbări sau modificări acestor Condiţii de Utilizare, în orice moment şi indiferent de motiv.

Vă vom înştiinţa cu privire la orice modificări prin actualizarea informaţiilor de la rubrica „Data ultimei actualizări” din aceste Condiţii de Utilizare iar dvs. veţi renunţa la orice drept de a primi înştiinţare specifică despre fiecare astfel de modificare.

Utilizatorul are responsabilitatea să verifice periodic aceste Condiţii de Utilizare pentru a fi mereu informat despre actualizarea Condiţiilor. Prin accesarea şi utilizarea în continuare a Site-ului după data publicării Condiţiilor de Utilizare revizuite, se consideră că aţi luat cunoştinţă şi aţi fost de acord cu orice modificare adusă Condiţiilor de Utilizare revizuite.

Informaţiile oferite pe Site nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate din nicio jurisdicţie sau ţară unde o astfel de distribuire sau utilizare ar încălca legislaţia sau ne-ar impune să respectăm o obligaţie de înregistrare în acea jurisdicţie sau ţară.

În consecinţă, persoanele care accesează Site-ul din alte locaţii fac acest lucru din propria iniţiativă şi sunt exclusiv responsabile de respectarea legislaţiei locale, dacă şi în măsura în care se aplică acea legislaţie locală.

Site-ul este destinat utilizatorilor care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizatorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani le sunt interzise utilizarea Site-ului sau înregistrarea pe Site.

1. COMUNICĂRI ELECTRONICE

Vizitarea Site-ului, transmiterea de e-mail-uri către noi şi completarea formularelor online reprezintă comunicări electronice. Utilizatorul este de acord să primească comunicări electronice şi este de acord că toate acordurile, comunicările, dezvăluirile de informaţii şi alte comunicări pe care le trimitem în mod electronic, prin e-mail şi prin intermediul Site-ului, îndeplinesc orice obligaţie legală prevăzută pentru astfel de comunicări. UTILIZATORUL ESTE DE ACORD CU UTILIZAREA SEMNĂTURILOR, CONTRACTELOR, COMENZILOR ŞI A ALTOR DOCUMENTE ELECTRONICE, COMUNICAREA ELECTRONICĂ A NOTIFICĂRILOR, A POLITICILOR ŞI A REZUMATULUI TRANZACŢIILOR ÎNCEPUTE SAU FINALIZATE DE NOI SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. Având în vedere obiectul acestui contract, sunteţi de acord că toate contractele, notificările, notificările de informare şi alte comunicări pe care noi vi le transmitem electronic, îndeplinesc cerinţa privind forma scrisă a acestor comunicări atunci când legea o prevede (excluzând prevederile legale specifice obligatorii).

2. RECOMANDĂRI ŞI PERSONALIZARE

Pe parcursul prestării Serviciilor Odea, vă vom sugera opţiuni, produse şi servicii, inclusiv reclame ale terţilor care se potrivesc intereselor dvs. şi, de asemenea, vă vom identifica preferinţele şi vă vom personaliza experienţa.

3. DREPTURI DE AUTOR ŞI DREPTURI PRIVIND BAZA DE DATE

Întregul conţinut prezentat sau pus la dispoziţie prin intermediul Serviciilor Odea, sub formă de texte, grafice, logo-uri, butoane cu icoană, imagini, fişiere audio, descărcări de fişiere digitale, colecţiile de date şi programe este deţinut de Odea International Srl sau de furnizorii săi de conţinut şi este protejat de legea statului italian şi de legile internaţionale privind drepturile de autor şi drepturile asupra bazei de date. Lista tuturor conţinuturilor existente sau puse la dispoziţie prin intermediul Serviciilor Odea este proprietatea exclusivă a Odea International Srl şi este protejată de legea statului italian şi de legile internaţionale privind drepturile de autor şi drepturile asupra bazei de date.

Sunt interzise preluarea şi/sau reutilizarea în mod sistematic a unor părţi din Serviciile Odea fără acordul scris şi expres al Odea International Srl. Sunt interzise, în special, utilizarea de dispozitive pentru extragerea datelor, roboţi sau dispozitive similare de obţinere sau extragere a datelor (o dată sau de mai multe ori) cu scopul de a reutiliza o parte semnificativă din orice Servicii Odea, fără acordul nostru scris şi expres. Sunt interzise crearea şi/sau publicarea propriei baze de date care reproduce părţi semnificative (de exemplu, preţuri şi liste de produse) ale Serviciilor Odea, fără acordul scris şi expres al Odea International Srl.

4. MARCĂ

Dacă nu se specifică altfel, Site-ul este proprietatea noastră şi toate codurile sursă, bazele de date, opţiunile, programele, conceptul site-ului, materialele audio, video, text, fotografiile şi graficele de pe Site (denumite împreună „Conţinutul”) precum şi mărcile de comerţ, mărcile de servicii şi logo-urile cuprinse în cele de mai sus („Mărcile”) sunt deţinute de noi sau controlate de noi sau licenţiate nouă şi sunt protejate de legile privind drepturile de autor şi dreptul mărcilor şi de diferite alte drepturi de proprietate intelectuală precum şi de Legea Republicii Italia privind Concurenţa Neloială, de legea din jurisdicţiile străine şi de convenţiile internaţionale.

Conţinutul şi mărcile sunt furnizate pe Site „ÎN STAREA ÎN CARE EXISTĂ” exclusiv în scopuri de informare şi personale. Dacă nu se menţionează altfel în mod expres în aceste Condiţii Generale de Utilizare, nicio parte a Site-ului şi niciun conţinut sau marcă nu pot fi copiate, reproduse, agregate, republicate, încărcate, publicate, expuse în mod public, codate, traduse, transmise, distribuite, vândute, acordate pe bază de licenţă sau exploatate în alt mod în niciun scop comercial, fără acordul nostru prealabil şi expres oferit în scris.

5. LICENŢĂ PENTRU ACCESAREA SERVICIILOR ODEA

Cu condiţia respectării acestor Condiţii Generale de Utilizare, a Condiţiilor de Prestare a Serviciilor şi cu condiţia plăţii oricăror taxe aplicabile, veţi primi o licenţă limitată, neexclusivă, netransferabilă şi care nu poate fi sub-licenţiată, pentru a accesa Serviciile Odea şi pentru a beneficia de aceste servicii în scopuri personale şi necomerciale. Această licenţă nu include niciun drept de revânzare sau utilizare în scopuri comerciale a Serviciilor Odea sau a conţinuturilor acestora şi nici dreptul de a extrage şi utiliza liste, descrieri sau preţuri ale produselor, de a utiliza Serviciile Odea sau conţinuturile acestora în scopuri derivate, de a realiza orice tip de descărcare sau de a copia informaţii despre cont în beneficiul unui alt revânzător sau de a utiliza dispozitive de extragere a datelor, roboţi sau dispozitive similare pentru obţinerea şi extragerea datelor. Toate drepturile neacordate în mod expres prin aceste Condiţii Generale de Utilizare sau prin Condiţiile de Prestare a Serviciilor rămân proprietatea Odea International Srl sau a licenţiatorilor, furnizorilor, editorilor, titularilor acestor drepturi sau în proprietatea altor furnizori de servicii.

Sunt interzise reproducerea, duplicarea, copierea, vânzarea, revânzarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a Serviciilor Odea în orice scopuri comerciale, în totalitate sau în parte, fără acordul nostru scris oferit în mod expres. Sunt interzise încadrarea (framing-ul) sau utilizarea tehnicilor de încadrare (framing) pentru vă însuşi în mod ilegal mărci, logo-uri sau alte informaţii protejate de drepturi de proprietate (inclusiv imagini, text, setări de pagină sau format) ale Odea International Srl, fără un acord scris oferit de noi în mod expres. Este interzisă utilizarea oricărei etichete META (meta tag) sau a oricărui alt „text ascuns” cu denumirea sau mărcile Odea International Srl, fără un acord scris oferit de noi în mod expres. Este interzisă utilizarea abuzivă a Serviciilor Odea. Aveţi dreptul să utilizaţi Serviciile Odea doar în limitele stabilite de lege. Încălcarea acestor Condiţii Generale de Utilizare sau a Condiţiilor de Prestare a Serviciilor va conduce la revocarea autorizaţiei sau licenţei acordate de Site.

6. CONTUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI

Pentru a utiliza anumite servicii sau pentru a achiziţiona anumite produse, va trebui să vă înregistraţi pe Site şi să accesaţi contul dvs. şi să aveţi o metodă validă de plată asociată contului.

Atunci când utilizaţi Serviciile Odea, trebuie să păstraţi confidenţialitatea contului şi a parolei şi să controlaţi accesul la calculatorul şi la dispozitivele dvs. şi sunteţi de acord, în limitele permise de legea aplicabilă, să răspundeţi pentru toate activităţile care vor fi realizate cu ajutorul contului şi parolei dvs. Vă obligaţi să adoptaţi toate precauţiile necesare pentru a vă asigura că parola dvs. este în siguranţă şi confidenţială şi vă angajaţi să ne informaţi imediat dacă aveţi motive să credeţi că o terţă persoană cunoaşte parola dvs. sau dacă parola dvs. a fost utilizată sau presupuneţi că va fi utilizată în mod neautorizat. Vă veţi asigura că datele pe care ni le furnizaţi sunt corecte şi complete şi ne veţi înştiinţa imediat cu privire la orice modificări ale datelor pe care ni le-aţi furnizat. Vă puteţi accesa datele de la secţiunea My Account (Contul meu) de pe Site.

Se interzice utilizarea Serviciilor Odea: (i) într-o manieră care provoacă sau poate provoca întreruperi, poate prejudicia sau poate provoca defecţiuni Serviciilor Odea şi funcţiilor acestora sau (ii) în scopuri frauduloase sau în scopul comiterii de activităţi ilegale sau (iii) astfel încât să provocaţi inconvenienţe, prejudicii sau reţinerea de persoane.

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona accesul pe Site şi/sau la Serviciile Odea, de a suspenda sau închide un cont, de a şterge sau modifica conţinuturile de pe Site, la alegerea noastră, în cazul încălcării legislaţiei aplicabile, a acestor Condiţii Generale de Utilizare sau a instrucţiunilor şi politicilor aplicabile.

Dacă contul dvs. este închis sau suspendat (indiferent de motiv), nu veţi mai putea să vă înregistraţi şi să creaţi un cont nou cu numele dvs., un nume fals sau împrumutat sau cu numele unui terţ, inclusiv dacă acţionaţi în numele acelui terţ.

În plus faţă de închiderea sau suspendarea contului dvs., ne rezervăm dreptul de a introduce acţiune în instanţă, inclusiv, dar fără a se limita la reparaţii de natură civilă, penală şi măsuri reparatorii.

7. RECENZII, COMENTARII, NOTIFICĂRI ŞI ALTE CONŢINUTURI

Este permisă publicarea de recenzii, comentarii şi alt conţinut, dacă conţinutul nu este ilegal (nu este obscen, abuziv, intimidant, denigrator, nu încalcă viaţa privată sau drepturile de proprietate intelectuală sau nu este jignitor la adresa noastră şi/sau a terţilor sau deplorabil şi nu conţine viruşi, propagandă politică, solicitări comerciale, mesaje în lanţ, e-mail-uri în masă sau orice altă formă de spam). Este interzisă utilizarea unei adrese de e-mail falsă, impersonarea sau furnizarea de informaţii false despre sursa unei postări sau a altui conţinut. Ne rezervăm dreptul de a şterge sau modifica acest conţinut.

Dacă veţi publica recenzii, comentarii, întrebări sau răspunsuri sau dacă veţi trimite alt conţinut creat de dvs. pentru publicarea pe Site (care include imagini, conţinut video sau audio, denumite în cele ce urmează împreună „conţinut”), veţi acorda Odea International Srl (a) o licenţă neexclusivă şi gratuită de a utiliza, reproduce, publica, pune la dispoziţie, traduce şi modifica acel conţinut în orice parte a lumii (inclusiv dreptul de a-l sub-licenţia terţilor) şi (b) dreptul de a utiliza denumirea pe care dvs. aţi utilizat-o în legătură cu acel conţinut. Drepturile dvs. morale sunt rezervate.

Aveţi posibilitatea să ştergeţi conţinutul dvs. din spaţiul public sau, dacă o astfel de opţiune există, aveţi posibilitatea să modificaţi setările astfel încât conţinutul dvs. să fie văzut doar de persoanele cărora le acordaţi acces.

Declaraţi şi garantaţi că deţineţi, personal sau în orice alt mod, dreptul de proprietate sau disponibilitatea tuturor drepturilor legate de conţinutul pe care îl publicaţi și, la data publicării conţinutului sau a materialului: (i) conţinutul şi materialul sunt corecte şi relevante; şi (ii) utilizarea conţinutului şi a materialului pe care le furnizaţi nu contravine niciunor politici şi instrucţiuni aplicabile ale vacuslim48.com şi că o astfel de utilizare nu va aduce prejudicii terţilor. Prin acceptul acestor condiţii de utilizare, vă angajaţi să exoneraţi Site-ul şi Odea International Srl de toate acţiunile în instanţă introduse de terţi împotriva noastră, care rezultă din sau în legătură cu acel conţinut şi materiale pe care le furnizaţi.

8. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

La momentul plasării comenzii, Clientul se va asigura că toate informaţiile comunicate prin intermediul Site-ului respectă aceste condiţii generale de vânzare şi sunt complete, corecte şi actualizate. În caz contrar, ne rezervăm următoarele drepturi:

  • (i) dreptul de a anula comanda în mod categoric, împreună cu plata sau
  • (ii) dreptul de a solicita clientului documente justificative care să dovedească existenţa şi corectitudinea informaţiilor şi a adreselor comunicate.

Vă informăm că la momentul plasării comenzii vom colecta datele cu caracter personal ale clientului. Datele colectate pentru procesarea şi livrarea comenzii şi pentru întocmirea facturilor sunt obligatorii. Aceste date vor fi prelucrate cu respectarea deplină a confidenţialităţii dvs. şi vor fi utilizate în vederea gestionării relaţiei cu clienţii, în conformitate cu Politica de Confidenţialitate disponibilă pe Site (poate fi consultată AICI). De asemenea, dacă aţi consimţit în mod expres, datele dvs. pot fi utilizate pentru activităţi de marketing direct adaptate în baza datelor cu caracter personal pe care le deţinem şi în funcţie de preferinţele dvs. Aceste informaţii pot fi integrate cu orice date cu caracter personal furnizate nouă sau partajate prin orice mijloace de comunicare (de exemplu, prin intermediul Site-ului, al reţelelor sociale, la evenimente, ...).

Aceste date pot fi comunicate partenerilor noştri contractuali implicaţi în îndeplinirea comenzilor (de exemplu, intermediarilor pentru plata comenzilor, precum instituţii bancare).

În conformitate cu legile şi reglementările în vigoare, aveţi dreptul de a accesa datele care vă privesc, de a le modifica, corecta şi şterge. Puteţi exercita acest drept în orice moment prin trimiterea unei notificări la care veţi anexa o copie a documentului de identitate şi pe care o veţi trimite la adresa: Agnadello, Via Artigianato, 4 (sau în scris la adresa de e-mail [email protected]).

Pentru mai multe informaţii despre metodele noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal sau despre modulele cookie utilizate de site-ul nostru, vă rugăm să consultaţi Politica de Confidenţialitate disponibilă AICI şi AICI.

9. ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor. Dacă aveţi suspiciunea că orice material pus la dispoziţie pe Site sau prin intermediul Site-ului încalcă orice drepturi de autor pe care le deţineţi sau controlaţi, vă rugăm să ne înştiinţaţi imediat utilizând detaliile de contact de mai jos („Înştiinţare”). O copie a înştiinţării dvs. va fi transmisă persoanei care a publicat sau arhivat materialul descris în înştiinţare.

10. REŢELE SOCIALE ŞI ACTIVITĂŢI ALE TERŢILOR

Pentru utilizarea Site-ului, Utilizatorul poate asocia contul său cu acele conturi online pe care le deţine la furnizori Terţi (fiecare dintre aceste conturi este denumit un „Cont Terţ”) oferind propriile date de acces la conturile terţe prin intermediul Site-ului sau prin exprimarea acordului de a accesa Contul Terţ, astfel cum este permis de termenii şi condiţiile care reglementează utilizarea fiecărui Cont Terţ.

Utilizatorul declară şi garantează că are dreptul de a ne dezvălui datele de acces la contul terţ şi/sau de a-și exprima acordul pentru accesarea Contului Terţ, nu încalcă termenii şi condiţiile care reglementează utilizarea acelui cont terţ şi nu ne obligă la nicio plată sau nu ne impune nicio limită de utilizare stabilită de furnizorul Terţ al contului Terţ.

Prin acordarea accesului la orice cont terţ, sunteţi de acord că (1) putem accesa, dispune de orice conţinut şi putem stoca (dacă este cazul) orice conţinut pe care l-aţi furnizat şi stocat în contul dvs. terţ („Conţinutul de pe Reţelele Sociale”) astfel încât acel conţinut va fi disponibil pe Site şi prin intermediul Site-ului prin prisma contului dvs. de pe Site, inclusiv (dar fără a se limita la) orice listă de prieteni şi (2) putem trimite şi primi către/de la contul dvs. Terţ alte informaţii, cu condiţia să primiţi o notificare atunci când vă asociaţi contul cu acel cont Terţ.

În funcţie de conturile Terţe pe care le selectaţi şi pe baza setărilor de confidenţialitate ale acelor conturi Terţe, datele de identificare cu caracter personal pe care le publicaţi pe Conturile dvs. Terţe pot fi disponibile în contul de pe Site şi prin intermediul contului de pe Site. Vă rugăm să reţineţi că în cazul în care un cont terţ sau serviciul asociat sunt indisponibile sau dacă accesul nostru la acel cont Terţ este întrerupt de furnizorul terţ, Conţinutul de pe Reţelele Sociale poate deveni indisponibil pe site şi prin intermediul Site-ului.

Veţi avea opţiunea de a dezactiva în orice moment asocierea dintre contul dvs. de pe Site şi conturile terţe. VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ RELAŢIA DVS. CU FURNIZORII TERŢI ASOCIAŢI CU ACELE CONTURI TERŢE PE CARE LE DEŢINEŢI ESTE REGLEMENTATĂ EXCLUSIV DE ACORDUL (ACORDURILE) CU ACEI FURNIZORI TERŢI.

Ne rezervăm dreptul de a revizui orice conţinut de pe Reţelele Sociale indiferent de motiv, inclusiv de a revizui acurateţea, legalitatea sau respectarea drepturilor şi nu vom fi răspunzători pentru niciun Conţinut de pe Reţelele Sociale. Sunteţi de acord cu faptul că vă putem accesa lista adreselor de e-mail asociate cu un Cont Terţ şi lista de contacte memorată pe dispozitivul dvs. mobil sau pe tabletă, în scopul exclusiv de a identifica şi de a vă informa despre acele persoane care au cont pe Site.

De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi asocierea dintre Site şi Contul Terţ prin contactarea persoanelor responsabile utilizând datele de la secţiunea „Date de Contact” (a se vedea mai jos) sau din setările contului (dacă este posibil). Vom încerca să ştergem toate informaţiile stocate pe serverele noastre şi obţinute prin acele Conturi Terţe, cu excepţia numelui de utilizator şi a pozei de profil asociate cu contul dvs.

Pe acest Site există şi alte persoane, în afară de Odea International Srl, care administrează magazine, furnizează servicii sau vând linii de produse. În plus, vor fi afişate link-uri către site-urile societăţilor afiliate şi alte activităţi comerciale. Nu suntem răspunzători de monitorizarea sau evaluarea acestor operatori comerciali sau a acestor persoane sau de conţinutul de pe site-urile acestora şi nu oferim garanţii pentru ofertele lor de vânzare. Odea International Srl şi Site-ul nu pot fi ţinuţi răspunzători pentru acţiunile, produsele şi conţinuturile acestor persoane sau ale oricărui terţ. Aveţi posibilitatea să ne informaţi în cazul în care există un terţ implicat în tranzacţiile dvs. şi vă putem oferi informaţii despre tranzacţiile cu aceste persoane. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie politicile de confidenţialitate ale acestor persoane şi alte condiţii de utilizare.

11. ROLUL ÎNDEPLINIT DE ODEA INTERNATIONAL SRL

Odea International Srl permite vânzătorilor terţi să-şi prezinte produsele pe site-ul vacuslim48.com în vedere vânzării acestora. Paginile cu detalii ale fiecărui produs vor specifica dacă produsul este vândut de terţi. În calitate de furnizor al site-ului de comerţ electronic, Odea International Srl facilitează tranzacţiile care au loc pe site, însă nu este o parte la contractul de vânzare a produselor vândute de aceşti vânzători terţi. Prin urmare, Odea International Srl rămâne independentă de acest contract, care există doar între cumpărător şi vânzător. Odea International Srl nu îşi asumă nicio răspundere pentru contractul de vânzare şi încheierea în mod valid a acestuia şi acţionează în calitate de agent al vânzătorului. Vânzătorul este unicul responsabil pentru vânzarea de produse şi pentru soluţionarea litigiilor cu respectivul cumpărător.

Le permitem agenţiilor de publicitate să-şi publice reclamele (de exemplu, sub formă de casetă laterală sau bannere) şi alte informaţii, în anumite părţi ale Site-ului. Dacă sunteţi o agenţie de publicitate, vă veţi asuma răspunderea deplină pentru orice reclame pe care le publicaţi pe Site şi pentru toate serviciile furnizate pe Site sau pentru produsele vândute prin intermediul acestor reclame.

În plus, în calitate de agenţie de publicitate, garantaţi şi declaraţi că dispuneţi de toate drepturile şi autoritatea de a publica reclame pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală, drepturi de publicitate şi drepturi contractuale.

12. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

Vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că accesul la Serviciile Odea este oferit în mod continuu şi că transmiterile de date se desfăşoară fără erori. Cu toate acestea, având în vedere natura internetului, nu garantăm accesul neîntrerupt şi lipsa erorilor de transmitere. În plus, accesul dvs. la Site poate fi suspendat sau limitat ocazional în vederea desfăşurării de reparaţii, mentenanţă sau pentru introducerea unor funcţii sau servicii noi. Ne vom strădui să limităm frecvenţa şi durata acestor întreruperi şi limitări.

Nu vom fi răspunzători (i) pentru pierderi care nu sunt cauzate de încălcarea acestor condiţii generale din partea noastră sau (ii) pentru nicio pierdere a unei oportunităţi de afaceri (inclusiv pierderea beneficiului, a veniturilor, contractelor, a presupuselor economii, a datelor, a clienţilor sau pentru cheltuielile inutile înregistrate) sau (iii) pentru nicio altă pierdere indirectă sau implicită care nu a putut fi previzionată în mod rezonabil nici de dvs. şi nici de noi atunci când aţi început să utilizaţi Site-ul. Nu vom fi răspunzători pentru nicio întârziere sau neîndeplinire a obligaţiilor menţionate în aceste condiţii generale, dacă întârzierea sau neîndeplinirea rezultă din circumstanţe neprevăzute sau din cauze de forţă majoră. Această prevedere nu va aduce atingere drepturilor dvs. stabilite prin lege şi, în special, dreptului dvs. de a primi produsele achiziţionate într-un termen rezonabil sau de a vi se returna banii în cazul nelivrării produselor din cauza unor circumstanţe care apar în mod neprevizibil sau din motive de forţă majoră. Prevederile legale în vigoare în anumite ţări pot interzice limitările de răspundere menţionate mai sus. În situaţia în care astfel de prevederi se aplică, limitările de răspundere menţionate mai sus nu vor produce niciun efect iar dvs. veţi putea beneficia de drepturi suplimentare. Nicio prevedere cuprinsă în acest condiţii nu limitează sau exclude răspunderea noastră în caz de deces sau vătămare corporală cauzate din neglijenţa noastră sau prin conduită ilicită intenţionată sau neglijenţă gravă. Ne rezervăm dreptul, dar nu şi obligaţia:

(1) de a monitoriza Site-ul în vederea identificării de încălcări ale acestor Condiţii de Utilizare;

(2) de a introduce acţiuni în instanţă împotriva oricărei persoane care, în opinia noastră exclusivă, încalcă legea sau aceste Condiţii de Utilizare, inclusiv, dar fără a se limita la denunţarea acelui utilizator către autorităţile competente;

(3) de a refuza, limita accesul, limita disponibilitatea sau de a dezactiva (în măsura în care acestea sunt posibile din punct de vedere tehnologic) oricare dintre contribuţiile dvs. sau o parte dintre acestea, la alegerea noastră exclusivă şi fără limitare la astfel de acţiuni;

(4) de a şterge de pe Site sau de a dezactiva toate fişierele şi conţinuturile cu dimensiune excesivă sau care încarcă sistemele noastre, la alegerea noastră exclusivă şi fără limitare, notificare sau răspundere în acest sens;

(5) de a gestiona Site-ul astfel încât să ne protejăm drepturile şi bunurile şi pentru a facilita buna funcţionare a Site-ului.

13. LEGE APLICABILĂ ŞI TRIBUNALUL COMPETENT

Aceste Condiţii Generale de Utilizare sunt reglementate de şi vor fi interpretate în conformitate cu legile statului italian (cu excepţia prevederile privind conflictul de legi) iar aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind Contractele Internaţionale de Vânzare este exclusă în mod expres. Tribunalul competent din Italia va respecta normele din Codul privind protecţia consumatorului. Dacă sunteţi consumator iar reşedinţa dvs. uzuală este în Uniunea Europeană, puteţi beneficia de protecţia suplimentară prevăzută de normele obligatorii din ţara dvs. de rezidenţă. Sunteţi de acord iar noi suntem de acord să ne adresăm jurisdicţiei neexclusive a Instanţelor din statul italian. În calitate de consumator, vă puteţi adresa Instanţelor din statul italian sau din statul membru al Uniunii Europene unde sunteţi rezident sau domiciliat pentru a formula o reclamaţie în legătură cu aceste Condiţii Generale de Utilizare.

Comisia Europeană pune la dispoziţie o platformă pentru soluţionarea online a litigiilor, care poate fi accesată la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa [email protected]

14. MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR SAU ALE CONDIŢIILOR

Ne rezervăm dreptul de a modifica Serviciile Odea, politicile, aceste Condiţii Generale de Utilizare şi Condiţiile de Prestare a Serviciilor în orice moment pentru a vă oferi produse sau servicii noi sau pentru a respecta prevederile legale şi de reglementare. Veţi fi obligat să respectaţi politicile şi termenii din Condiţiile Generale de Utilizare în vigoare la anumite perioade atunci când veţi utiliza Serviciile Odea. În cazul în care orice prevedere din aceste condiţii devine invalidă, nulă sau inaplicabilă indiferent de motiv, acea prevedere/condiţie nu va afecta validitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi/condiţii.

15. RENUNŢARE

În cazul în care nu veţi respecta aceste Condiţii Generale de Utilizare, neexercitarea din partea noastră a dreptului de a lua măsuri împotriva dvs. nu va reprezenta o renunţarea din partea noastră de a lua măsuri pentru încălcarea obligaţiilor pe care vi le-aţi asumat.

16. MINORI

Nu comercializăm produse minorilor. Dacă nu aţi împlinit vârsta de 18, puteţi utiliza Site-ul doar în prezenţa unui părinte sau a unui reprezentant.

17. DATE DE CONTACT

Dacă doriţi să formulaţi o reclamaţie în legătură cu Site-ul sau dacă doriţi să primiţi informaţii suplimentare despre utilizarea sa, vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:

Odea International S.r.l.
VIALE ABRUZZI 9 - 20131 Milano (MI)
+39 3311870319
[email protected]

II. CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE

Aceste condiţii generale de vânzare reglementează vânzarea de produse şi, dacă este cazul, prestarea de servicii prin intermediul Site-ului, în situaţia în care Odea International Srl acţionează în calitate de vânzător („Condiţii Generale de Vânzare”). Vânzarea de produse de către furnizori terţi va fi reglementată de termenii şi condiţiile de vânzare aplicabili la anumite perioade. Dacă utilizaţi orice Serviciu Odea (de exemplu, Profilul dvs.) va trebui să respectaţi şi termenii, instrucţiunile şi condiţiile generale aplicabile acelui serviciu („Condiţii de Prestare a Serviciilor”). În eventualitatea unei neconcordanţe între aceste Condiţii Generale de Vânzare şi Condiţiile de Prestare a Serviciilor, acestea din urmă vor prevala.

Vă recomandăm să citiţi cu atenţie aceste Condiţii Generale de Vânzare înainte de orice achiziţie. Prin efectuarea unei achiziţii, sunteţi de acord cu aceste Condiţii Generale de Vânzare.

1. CONTRACTUL

Prezentarea de produse şi servicii pe Site reprezintă o invitaţie de a prezenta o ofertă.

Dacă doriţi să achiziţionaţi unul sau mai multe produse, le puteţi selecta pe rând, adăugându-le în coşul dvs. Va fi afişat un rezumat al coşului de cumpărături cu produsele selectate, cantitatea fiecărui articol (cantitatea se poate modifica direct din coş) şi preţul acestora.

În partea de jos a acestei pagini se află butonul „Order” („Plasează comanda”) pe care trebuie să-l apăsaţi pentru plasarea comenzii.

Prin urmare, comanda dvs. va reprezenta preţul contractual de achiziţie oferit societăţii Odea International Srl pentru fiecare produs din coş. După primirea comenzii dvs., vă vom trimite automat un mesaj prin care vă vom comunica preluarea comenzii („Preluarea Comenzii”). Preluarea unei comenzi nu reprezintă un accept al ofertei dvs. de achiziţie. Prin transmiterea mesajului de Preluare Comandă doar vă confirmăm faptul că respectiva comanda a fost preluată şi că a fost supusă unui proces de verificare a datelor şi a disponibilităţii produselor pe care doriţi să le achiziţionaţi. Contractul de vânzare cu Odea International Srl va fi încheiat doar atunci când vă vom trimite un e-mail separat privind acceptul ofertei de achiziţie, care va include şi informaţii despre expedierea produsului şi data de livrare estimată („Confirmare Expediere”). În cazul în care comanda dvs. va fi expediată în mai multe colete, veţi primi confirmări separate privind expedierea.

Sunteţi de acord să primiţi facturile pe cale electronică. Toate comenzile plasate pe Site trebuie să corespundă nevoilor de consum normale. Această cerinţă se aplică atât pentru numărul de produse achiziţionate printr-o singură comandă şi, în cazul în care există mai multe comenzi pentru acelaşi produs, cerinţa se va aplica pentru fiecare comandă care include o cantitate de produse corespunzătoare nevoilor de consum normale.

Ne străduim să prezentăm în mod cât mai real aspectul, caracteristicile, specificaţiile şi detaliile produselor disponibile pe Site. Cu toate acestea, nu garantăm că aspectul, caracteristicile, specificaţiile şi detaliile produselor sunt reale, complete, fiabile, actuale sau lipsite de erori. De asemenea, există posibilitatea ca ecranul dvs. să nu reflecte în mod real aspectul şi detaliile reale ale produselor.

Toate preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA aplicabilă conform legii.

Sunt acceptate următoarele metode de plată: carduri de debit, carduri preplătite, carduri de debit cu debitare directă. Dacă există probleme în ceea ce priveşte debitarea cardului, puteţi achita prin intermediul oricărei alte metode de plată valide asociată cu contul dvs.

Informaţiile despre preţurile produselor pe care le vindem sunt specificate pe Site dar şi pe pagina de prezentare a fiecărui produs. În afară de informaţiile furnizate pe această pagină sau în altă secţiune a Site-ului, nu vă putem oferi mai multe date exacte privind disponibilitatea produselor şi nu putem garanta că articolele sunt disponibile pe stoc. Ne rezervăm dreptul de a opri producţia oricărui produs, în orice moment şi indiferent de motiv. Preţurile tuturor produselor se pot modifica.

Vă rugăm să aveţi în vedere că termenul estimat pentru expedierea şi livrarea produselor este pur orientativ şi nu îl putem garanta în totalitate. După ce vom primi comanda dvs., vă vom notifica prin e-mail dacă anumite produse pe care le-aţi comandat nu sunt disponibile.

La preţul de achiziţie se va adăuga taxa pe vânzări, astfel cum ni se va solicita. Avem dreptul de a modifica preţurile în orice moment. Toate plăţile se vor efectua în euro.

Sunteţi de acord să plătiţi toate comisioanele la valorile aplicabile pentru achiziţiile dvs. şi orice costuri de transport aplicabile şi ne autorizaţi să taxăm furnizorul sistemului de plată cu aceste sume la plasarea comenzii.

Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori de preţ, inclusiv atunci când plata a fost deja solicitată sau încasată.

2. DREPT DE RETRAGERE, EXCEPŢII ŞI POLITICI DE RETUR

Fără a aduce atingere excepţiilor menţionate mai sus, aveţi dreptul de a returna produsele dacă nu sunteţi mulţumit de produs (indiferent de motiv) şi de a vi se rambursa preţul plătit. Politicile noastre de retur sunt descrise mai jos.

RETUR

Fiecare retur trebuie trimis în termen de 30 de zile de la data achiziţiei. Produsele trebuie returnate în aceeaşi stare în care au fost livrate (intacte, nefolosite) împreună cu toate etichetele originale de pe acestea.

PROCESUL DE RETUR

Dacă doriţi să returnaţi un produs, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa „[email protected]”: odată trimisă solicitarea, veţi primi un cod RMA (aprobare de retur). După primirea acestui cod, articolul va fi ambalat cu grijă în ambalajul original împreună cu factura de achiziţie. După îndeplinirea acestor condiţii, vă rugăm să trimiteţi returul la următoarea adresă:

ODEA INTERNATIONAL SRL

Subiect: Reso
RMA: (introduceţi codul primit)
Via Artigianato, 4
CAP 26020 Agnadello (CR)
Italia

(NOTĂ: clientul va suporta costurile de transport. Vă recomandăm să utilizaţi un sistem de trasabilitate pentru a trimite produsele returnate).

RAMBURSĂRI

Imediat după primirea returului dvs., vom verifica starea acestuia; la finalizarea acestei operaţiuni, vom procesa rambursarea dvs. Vă amintim că acest proces poate dura cel puţin 30 de zile de la primirea produselor returnate şi vor trebui să treacă 1-2 cicluri de facturare până când această rambursare va apărea pe extrasul bancar (în funcţie de banca dvs.). Vă vom trimite un e-mail la finalizarea procesului de rambursare.

EXCEPŢII

Următoarele produse nu pot fi returnate:

  • produse deschise, folosite sau rupte;
  • produse care nu se află în ambalajul original.

În cazul unor produse defecte sau deteriorate, vă rugăm să contactaţi numărul de Serviciu Clienţi (a se vedea mai jos) pentru rambursarea banilor sau înlocuirea produselor.

Serviciu Clienţi: +39 3311870319

ÎNTREBĂRI

Dacă aveţi întrebări în legătură cu politicile noastre de retur, vă rugăm să ne contactaţi la adresa [email protected]

3. TAXE VAMALE

Dacă produsele comandate de pe Site urmează să fie livrate în afara teritoriului Italiei, veţi datora taxe de import, plătibile după ce coletul va ajunge la destinaţia specificată. Orice costuri suplimentare de vămuire vor fi suportate de dvs. Nu putem controla aceste costuri şi nu putem estima valoarea acestora. Politicile vamale diferă semnificativ în funcţie de ţară iar pentru a obţine mai multe informaţii, vă recomandăm să luaţi legătura cu biroul vamal local. De asemenea, vă rugăm să reţineţi că, la plasarea comenzilor pe Site, veţi fi considerat un importator şi, prin urmare, sunteţi obligat să respectaţi legislaţia şi reglementările din ţara unde veţi primi produsele. Confidenţialitatea dvs. este importantă pentru noi şi ştim că sunteţi preocupaţi de modul în care datele despre comandă sunt utilizate şi partajate. Informăm clienţii internaţionali şi clienţii care expediază produse în străinătate că pachetele transfrontaliere sunt deschise şi verificate de autorităţile vamale.

4. GARANŢII PRIVIND PRODUSELE VÂNDUTE DE ODEA INTERNATIONAL SRL ŞI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

Regimul garanţiei pentru produsele vândute pe Site este diferit pentru cumpărătorul „consumator” şi pentru cumpărătorul „profesionist” în sensul Directivei 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe.

Dacă achiziţionaţi produse în calitate de „consumator”, veţi beneficia de o garanţie legală de conformitate pe care vânzătorul este obligat prin lege să o acorde pentru orice produs vândut („Garanţie Legală”).

Garanţia Legală – pe care Odea International Srl este obligată să o ofere în calitate de vânzător – garantează că produsul este conform cu contractul de vânzare.

Potrivit legii, în cazul în care se aplică Garanţia Legală, veţi avea dreptul de a restabili conformitatea bunurilor, fără niciun cost, prin reparaţia acestora sau înlocuire sau, dacă acestea nu sunt posibile, veţi avea dreptul la o reducere a preţului de achiziţie sau dreptul de a rezilia contractul. Odea International Srl este, prin urmare, responsabilă de viciile de conformitate, dacă acestea apar în termen de doi ani de la data livrării bunurilor. Totuşi, aveţi obligaţia de a comunica lipsa conformităţii în termen de două luni de la constatarea acesteia.

În cazul în care veţi constata o lipsă de conformitate privind bunurile achiziţionate de pe Site pe perioada de valabilitate a Garanţiei Legale, vă rugăm să ne contactaţi pe e-mail la adresa [email protected]

În măsura permisă de lege, Odea International Srl respinge orice responsabilitate în cazul în care produsul livrat nu este conform cu legislaţia din ţara de livrare, alta decât Italia. Odea International Srl nu va fi răspunzătoare în caz de întârziere a livrării cu privire la bunurile achiziţionate din cauza stocurilor insuficiente de la editor sau furnizor.

De asemenea, nu vom fi responsabili pentru diferenţe nesemnificative între bunurile achiziţionate şi imaginile ilustrative ale acestora şi descrierea text, publicate pe Site-ul nostru.

Cu excepţia situaţiilor de conduită ilicită intenţionată sau neglijenţă gravă, suntem responsabili exclusiv pentru orice daune directe şi previzibile la momentul încheierii contractului de vânzare. Prin urmare, nu vom fi responsabili de nicio pierdere înregistrată, de pierderea câştigurilor sau de orice alte prejudicii care nu reprezintă o consecinţă imediată şi directă a vinei noastre sau care nu puteau fi previzionate la momentul încheierii contractului de vânzare. Odea International Srl nu va fi răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor terţilor care pot oferi garanţii comerciale în legătură cu produsele vândute pe Site.

Odea International Srl autorizează vânzătorii terţi să-şi prezinte şi să-şi vândă produsele prin intermediul Site-ului. Fiecare pagină de produse prezentate pentru vânzare pe Site va specifica dacă produsul este vândut de vânzători terţi şi nu de Odea International Srl. În calitate de furnizor al Site-ului de comerţ electronic, Odea International Srl facilitează tranzacţiile care au loc pe Site, dar nu este parte la contractul de vânzare de bunuri vândute de aceşti vânzători terţi. Prin urmare, Odea International Srl rămâne independentă de tranzacţia care are loc exclusiv între cumpărător şi vânzător. Odea International Srl nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru contractul de vânzare şi încheierea validă a acestuia şi nu reprezintă vânzătorul în niciun mod.

Vânzătorul este singurul responsabil de vânzarea de produse şi va soluţiona în mod direct orice reclamaţii sau probleme conexe legate de contractul dintre cumpărător şi vânzător, inclusiv asumarea obligaţiilor referitoare la garanţia legală.

5. LEGE APLICABILĂ ŞI TRIBUNALUL COMPETENT

Aceste Condiţii Generale de Utilizare sunt reglementate de şi vor fi interpretate în conformitate cu legile statului italian (cu excepţia prevederile privind conflictul de legi) iar aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind Contractele Internaţionale de Vânzare este exclusă în mod expres. Sunteţi de acord iar noi suntem de acord să ne adresăm jurisdicţiei neexclusive a Instanţelor din statul italian. În calitate de consumator, vă puteţi adresa Instanţelor din statul italian sau din statul membru al Uniunii Europene unde sunteţi rezident sau domiciliat pentru a formula o reclamaţie în legătură cu aceste Condiţii Generale de Vânzare. Tribunalul competent din Italia va respecta normele din Codul privind protecţia consumatorului. Dacă sunteţi consumator iar reşedinţa dvs. uzuală este în Uniunea Europeană, puteţi beneficia de protecţia suplimentară prevăzută de normele obligatorii din ţara dvs. de rezidenţă.

6. MODIFICĂRI ALE CONDIŢIILOR GENERALE DE VÂNZARE

Ne rezervăm dreptul de a modifica Site-ul, politicile dar şi aceste Condiţii Generale de Vânzare în orice moment pentru a vă oferi produse sau servicii noi sau pentru a respecta prevederile legale şi de reglementare. Veţi fi obligat să respectaţi politicile şi termenii din Condiţiile Generale de Vânzare în vigoare la anumite perioade atunci când veţi comanda produse de la noi, cu excepţia cazului în care orice modificări aduse acestor politici şi acestor condiţii sunt impuse de legea aplicabilă sau de autorităţile competente (caz în care se vor aplica şi comenzilor plasate anterior). În cazul în care orice prevedere din aceste condiţii devine invalidă, nulă sau inaplicabilă indiferent de motiv, acea prevedere/condiţie nu va afecta validitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi/condiţii.

7. RENUNŢARE

În cazul în care nu veţi respecta aceste Condiţii Generale de Vânzare, neexercitarea din partea noastră a dreptului de a lua măsuri împotriva dvs. nu va reprezenta o renunţarea din partea noastră de a lua măsuri pentru încălcarea obligaţiilor pe care vi le-aţi asumat.

8. MINORI

Nu comercializăm produse minorilor. Dacă nu aţi împlinit vârsta de 18, puteţi utiliza Site-ul doar în prezenţa unui părinte sau a unui reprezentant.

9. DATE DE CONTACT

Dacă doriţi să formulaţi o reclamaţie în legătură cu Site-ul sau dacă doriţi să primiţi informaţii suplimentare despre utilizarea sa, vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:

Odea International S.r.l.
VIALE ABRUZZI 9 - 20131 Milano (MI)
+39 3311870319
[email protected]

CREDITCARD PURCHASE SECURITY STATEMENT

Confidentiality of your information is protected and secured by using SSL encryption. Pages for web payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL encryption is a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer. This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication between user and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa. Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private network (VPN) which is also protected from unauthorized access. Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider. Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

Back to top
Mastercard Maestro Visa Discover Verified by Visa Mastercard® SecureCode™ Nexi Netopia